Stacks Image 8742

België behaalt tweemaal brons op EUSO 2017

Zowel het Vlaamse als het Franstalige team behaalden een bronzen medaille op de vijftiende European Union Science Olympiad (EUSO). Deze wetenschapsolympiade, waar 48 teams uit 24 E.U.-landen het tegen elkaar opnamen, ging door in Kopenhagen van 7 t.e.m. 14 mei.

Uitstekend resultaat voor België

Ieder deelnemend land werd vertegenwoordigd door twee teams van 3 deelnemers. België vaardigde een Vlaams en een Franstalig team af. De Vlaamse vertegenwoordigers waren Thijs Paelmans (K.A.-Voskenslaan/Gent), Brent Nissens (St.-Barbara/Gent) en Toon De Prins ((Heilig Hartcollege/Heist-op-den-Berg). De Franstaligen werden vertegenwoordigd door Adrien Arbalestrier (Athénée Royal Nestor Outer/Virton), Thomas Rosseel (Collège Saint-Pierre/Jette) en Thomas Vray (Athénée Royal/Auderghem).

Stacks Image 8685

De twee Belgische ploegen
V.l.n.r. Thomas Rosseel (Collège St.-Pierre/Jette), Alexandre Arbalestrier (Athénée Royal Nestor Outer/Virton), Thijs Paelmans (Kon. Atheneum-Voskenslaan/Gent), Thomas Vray (Athénée Royal/Auderghem), Brent Nissens (St.-Barbaracollege/Gent) en Toon De Prins (Heilig Hartcollege/Heist-op-den-Berg)

Eén van de Hongaarse teams eindigde op de eerste plaats.

De prijzen werden uitgereikt door ZKH prins Joachim van Denemarken en minister van Onderwijs Merete Riisager. Beiden beklemtoonden het belang voor de mensheid van wetenschappelijke geletterdheid en waren vol lof voor de inzet en prestaties van de deelnemers.

Hans Marker, president van de 15e EUSO, herinnerde aan de onlangs gehouden 'March for Science' en brak een lans voor deelname aan het publieke debat op grond van 'harde feiten, goed onderzoek en betrouwbare gegevens'.

Doel van de EUSO

Het doel van de EUSO is leerlingen extra te motiveren voor natuurwetenschappen en technologie, ze uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en ze in contact te brengen met gelijkgestemde leerlingen uit andere Europese landen. Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers niet alleen een beroep te doen op hun kennis en praktische vaardigheden, maar moeten ze ook intensief samenwerken. Via geïntegreerde opdrachten leren ze ook de samenhang tussen de diverse wetenschappen beter in te zien. De deelnemers mogen niet ouder zijn dan 17 jaar tijdens het jaar van de deelname. In teams van drie verrichten zij praktisch onderzoek en lossen zij samen problemen op die biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten bevatten.

Stacks Image 8692
De eigenlijke wedstrijd

De eigenlijke wedstrijd bestond uit twee opdrachten. De eerste opdracht had als thema ‘IJS’. De leerlingen onderzochten échte, in Groenland geboorde ijskernen om klimaatveranderingen te bestuderen en een verband te leggen met de gemiddelde temperatuur in het verleden en de gevolgen voor het smelten van de Groenlandse ijskap en de stijging van de zeespiegel. Ze bepaalden daarvoor de dichtheid van de ijskernen en de ouderdom van de verschillende lagen met isotoopanalyse en laserspectrometrie. Door koper- en zinkgehaltes in een bepaalde laag van een ijskern te bepalen, toonden de leerlingen het verband aan met een uitbarsting van de Lakivulkaan op IJsland in 1783.

Stacks Image 8700

Door gelelektroforese van DNA-fragmenten van planten uit de onderste laag van de ijskernen werd bepaald welke planten er er in Groenland voorkwamen vóór het ontstaan van de ijskap. Zo kon een verband gelegd worden met het toen heersend klimaat.

De tweede opdracht had als thema ‘OCEAAN’ en ging o.a. over het efficiënt kweken van vis. De vissen werden gevoederd met éénoogkreeftjes die op hun beurt gevoederd werden met algen. Hiervoor onderzochten de leerlingen de invloed van verschillende golflengtes van licht op de algenproductie in een fotobioreactor. Ook werd nagegaan hoe afvalwater gebruikt kan worden als ammonium- en fosfaatbron voor de voeding van algen, met als bijkomend voordeel dat het afvalwater op die manier gezuiverd wordt. Door analyse van videopnames van de vluchtbewegingen van de éénoogkreeftjes werd tenslotte uitgezocht welke soort kreeftjes het best gebruikt kan worden als visvoer. Kreeftjes die minder snel wegvluchten zijn immers meer geschikt als visvoer.

Beide opdrachten + modelantwoorden kan je HIER downloaden.

Randactiviteiten

Naast de eigenlijke wedstrijd was er veel aandacht voor sport, cultuur en natuur. Zo deden de deelnemers talrijke uitstappen en kregen ze ruimschoots de gelegenheid om contacten te leggen met jongeren uit andere landen van de E.U.

Stacks Image 8722
Beeldmateriaal

Voor foto's en een video van de olympiadeweek kan je terecht op onze 'Album'-pagina.

EUSO 2018

In 2018 wordt de 16e EUSO gehouden van 28 april t/m 5 mei in Ljubljana (Slovenië).