Stacks Image 9351

Nieuws

Stagedagedag HOWEST-Brugge

Net als vorig jaar konden onze 3 laureaten weer terecht op de afdeling biomedische laboratoriumtechnologie van de HOWEST, campus Rijselsestraat te Brugge, voor een uitgebreide voorbereiding op de EUSO 2019 in Almada (Portugal).

Voor Jan Livens (Vita et Pax college / Schoten), Quinten Luyten (Virga Jessecollege / Hasselt) en Wout Kerkaert ('t Saam Campus Aloysius / Diksmuide) had mevr. Salliau enkele boeiende experimenten klaargezet.

In de voormiddag leerden ze te werken met een micropipet en kregen ze een introductie over het gebruik van restrictie-enzymen. Verder konden ze zelf aan de slag met een gelelektroforese van DNA-fragmenten. Via de duidelijke handleiding hadden ze geen problemen met het bereiden en het gieten van een agarosegel en met het aanbrengen van de DNA-stalen in de gelslotjes.

Stacks Image 9185

Jan Livens, Quinten Luyten en Wout Kerkaert krijgen van mevr. Salliau uitleg over het gebruik van restrictie-enzymen.

In de namiddag stond het gebruik van een spectrofotometer op het programma. Via een verdunningsreeks van een kaliumpermanganaatoplossing konden ze zelf vaststellen dat er een lineair verband bestaat tussen de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door een gekleurde oplossing en de concentratie van die oplossing, m.a.w. dat voldaan wordt aan de wet van Lambert-Beer, die stelt dat A = ε.c.b (hierin is A = absorbantie, ε = de molaire extinctiecoëfficiënt, c = concentratie van de te onderzoeken stof in mol/L en b = weg afgelegd door het licht doorheen het staal).

Het maken van de verdunningsreeks van de KMnO4-oplossing was voor hen een uitstekende oefening in het zorgvuldig afwegen van een stof en het maken van een oplossing met een vooraf vastgelegde concentratie.

In hun naam bedanken we mevr. Salliau voor het ongebreideld enthousiasme waarmee ze onze laureaten die dag heeft begeleid en de HOWEST voor de gastvrijheid. Als de Vlaamse ploeg goed scoort op EUSO 2019, zal dit zeker voor een deel aan hen te danken zijn!

Nog enkele foto's van die dag: