Stacks Image 9351

Nieuws

BELGIË BEHAALT ZILVER EN BRONS IN SLOVENIË


Dit jaar was Slovenië het gastland voor de zestiende European Union Science Olympiad (EUSO). Deze ging door in Ljubljana van 28 april t.e.m. 5 mei. Aan deze wetenschapsolympiade namen 50 teams - afkomstig uit 25 landen van de E.U. – deel.

Uitstekend resultaat voor België

Ieder deelnemend land werd vertegenwoordigd door twee teams van 3 deelnemers. België vaardigde een Vlaams en een Franstalig team af. De Vlaamse vertegenwoordigers waren Ward Bruyndonckx (kOsh/Herentals), Siegfried Lein (St.-Aloysiuscollege/Menen) en Willem Vanmoerkerke (Virga Jessecollege-Hasselt).

De Franstaligen werden vertegenwoordigd door Elliott Denis (Ecole Européenne I/Bruxelles), Arnaud Gérain (Collège du Christ-Roi/Ottignies) en Manon Lenoir (Athénée Royal/Namur). Het Franstalige team behaalde brons en het Vlaamse team ging met een zilveren medaille naar huis.

Stacks Image 9423

De twee Belgische ploegen

V.l.n.r. Ward Bruyndonckx (Vl.), Willem Vanmoerkerke (Vl.), Arnaud Gérain (Fr.), Siegfried Lein (Vl.),
Elliott Denis (Fr.) en Manon Lenoir (Fr.)

Doel van de EUSO

Het doel van de EUSO is leerlingen extra te motiveren voor natuurwetenschappen en technologie, ze uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en ze in contact te brengen met gelijkgestemde leerlingen uit andere Europese landen. Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers niet alleen een beroep te doen op hun kennis en praktische vaardigheden, maar moeten ze ook intensief samenwerken. Via geïntegreerde opdrachten leren ze ook de samenhang tussen de diverse wetenschappen beter in te zien. De deelnemers mogen niet ouder zijn dan 17 jaar tijdens het jaar van de deelname. In teams van drie verrichten zij praktisch onderzoek en lossen zij samen problemen op die biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten bevatten.

De eigenlijke wedstrijd

Het algemene thema van deze olympiade was ‘WIJN’. Uitgaand van dit thema kregen de deelnemers een aantal practica uit te voeren, die gegroepeerd werden in twee taken.
In een eerste opdracht onderzochten ze via dunnelaagchromatografie de pigmenten in druivenbladeren en dienden ze via spectrofotometrische methodes te achterhalen, van welke wijnstreek een bepaalde wijn afkomstig was.

In een tweede opdracht dienden ze dan weer te bepalen welke insectensoort verantwoordelijk was voor de bruinverkleuring van bepaalde druiven, welke de zuurtegraad was van een onbekende wijnsoort en moesten ze via specifieke technieken de viscositeit van de aangeboden wijn te bepalen.

Zoals het een olympiade betaamt, waren de opdrachten niet voor de poes en dienden de kandidaten alles uit de kast te halen om hun expertise en kennis te bewijzen. De resultaten van de Belgische deelnemers tonen aan dat ze hier wonderwel zijn in geslaagd.

Stacks Image 9428

Randactiviteiten

Naast de eigenlijke wedstrijd was er veel aandacht voor sport, cultuur en natuur. Zo deden de deelnemers talrijke uitstappen en kregen ze ruimschoots de gelegenheid om contacten te leggen met jongeren uit andere landen van de E.U.

Stacks Image 9435

Beeldmateriaal

Een reeks foto's van het gebeuren, evenals een video van de openings- en slotceremonie vind je op de Sloveense website.

Voor een video over de olympiadeweek kan je terecht op Vimeo