Stacks Image 9351

Nieuws

BELGIË BEHAALT ZILVER EN BRONS IN PORTUGAL


Dit jaar was Portugal het gastland voor de zeventiende European Union Science Olympiad (EUSO), die doorging in Lissabon van 4 t.e.m. 11 mei. Aan deze wetenschapsolympiade namen 50 teams, afkomstig uit 24 landen van de E.U., deel.

Uitstekend resultaat voor België

Ieder deelnemend land werd vertegenwoordigd door twee teams van 3 deelnemers. Zo vaardigde België een Vlaams en een Franstalig team af. De Vlaamse vertegenwoordigers waren Wout Kerkaert (’t Saam/Diksmuide), Jan Livens (Vita et Pax College/Schoten) en Quinten Luyten (OLV-Presentatie/Sint-Niklaas). De Franstaligen werden vertegenwoordigd door Sophie Lequeu (Collège Saint-Julien/Ath), Zipora Stober (Athénée Royal/Arlon) en Marie Toussaint (Athénée Royal/Namur). Het Franstalige team behaalde brons en het Vlaamse team ging met een zilveren medaille naar huis. De eerste plaats ging naar een Duits team.

De prijzen werden uitgereikt door de minister van Onderwijs, Tiago Brandao Rodrigues, die zelf ook een wetenschapper is. Volgens de minister is de kennis van natuurwetenschappen en technologie essentieel in de strijd tegen ‘Fake News’ en voor het behoud van een democratisch Europa.

Stacks Image 9423

De Belgische delegatie

v.l.n.r. Victor Rasquin (Coördinator en mentor biologie + chemie / Vl.), Wout Kerkaert (Vl.), Quinten Luyten (Vl.), Louis De Vos (mentor biologie / Fr.), Zipora Stober (Fr.), Alexandre Marée (mentor chemie + fysica / Fr.), Sophie Lequeu (Fr.), Marie Toussaint (Fr.), Bernadette Hendrickx (mentor fysica / Vl.), Jan Livens (Vl.)

Doel van de EUSO

Het doel van de EUSO is leerlingen extra te motiveren voor natuurwetenschappen en technologie, ze uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en ze in contact te brengen met gelijkgestemde leerlingen uit andere Europese landen. Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers niet alleen een beroep te doen op hun kennis en praktische vaardigheden, maar moeten ze ook intensief samenwerken. Via geïntegreerde opdrachten leren ze ook de samenhang tussen de diverse wetenschappen beter in te zien. De deelnemers mogen niet ouder zijn dan 17 jaar tijdens het jaar van de deelname. In teams van drie verrichten zij praktisch onderzoek en lossen zij samen problemen op die biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten bevatten.

De eigenlijke wedstrijd

De eigenlijke wedstrijd bestond uit twee opdrachten.

• Bij de eerste opdracht onderzochten de leerlingen de herkomst en kwaliteit van kurk en de eisen die je eraan moet stellen om er goede stoppen voor wijnflessen van te kunnen maken. Ze ontdekten dat het bederven van wijn, waardoor deze een typische kurkgeur en -smaak krijgt, veroorzaakt wordt door bepaalde schimmels in de kurk. Verder werd gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van kurk als isolatiemateriaal.

• Bij de tweede opdracht werd onderzocht hoe in Portugal energie wordt opgewekt met behulp van zeegolven en hoe deze energie kan worden opgeslagen. De leerlingen gebruikten hiervoor een model van een golfgenerator. Ze onderzochten ook welke algen het best geschikt zijn om zware metalen uit afvalwater te halen en welke bacteriën voorkomen op het oppervlak van de generator. Tot slot vergeleken ze het DNA van twee moeilijk te onderscheiden mosselsoorten met behulp van PCR en DNA-gelelektroforese.

Zoals het een olympiade betaamt, waren de opdrachten niet voor de poes en dienden de kandidaten alles uit de kast te halen om hun expertise en kennis te bewijzen. De resultaten van de Belgische deelnemers tonen aan dat ze hier wonderwel zijn in geslaagd.

Stacks Image 9428

Randactiviteiten

Naast de eigenlijke wedstrijd was er veel aandacht voor sport, cultuur en natuur. Zo deden de deelnemers talrijke uitstappen en kregen ze ruimschoots de gelegenheid om contacten te leggen met jongeren uit andere landen van de E.U.

Stacks Image 9435

Beeldmateriaal

Een reeks foto's van het gebeuren vind je op de Portugese website en op Facebook.

Op YouTube en Vimeo vind je dan weer enkele filmpjes van het gebeuren. Speciaal voor jou hebben we er een viertal uitgepikt:
Een video met een globaal overzicht van de EUSO-week
Een video van Taak 1 + uitstap
Een video van Taak 2 + uitstap
Een video van de bezoeken en excursies tijdens de olympiadeweek


Huldiging

Voor hun prestatie op de EUSO werden de drie laureaten op passende wijze gehuldigd tijdens de proclamatie van de Vlaamse olympiades natuurwetenschappen aan de KU Leuven. Zij mochten er een mooi prijzenpakket ontvangen uit de handen van weerman Frank Deboosere, peter van de VONW (foto Rob Stevens)

Stacks Image 9444