Stacks Image 3470
Add Background Images Here
Stacks Image 3473
Stacks Image 3475
Stacks Image 3477
Stacks Image 3479
Stacks Image 3481
Stacks Image 3483
Stacks Image 3488
Stacks Image 3491

WAT?

De EUSO (European Union Science Olympiad) is een jaarlijks weerkerende wetenschapsolympiade voor jongeren uit de Europese Unie.

Meer dan 24 landen vaardigen telkens
twee ploegen van drie deelnemers af. Deze teams moeten dan twee opdrachten uitvoeren, waarbij het accent vooral ligt op vaardigheden in de vakken biologie, chemie en fysica.

Bij de EUSO primeert de ploeggeest op de individuele prestatie.

DOEL?

Het doel van de olympiade is leerlingen de gelegenheid geven zich te voelen als een 'échte' onderzoeker.

In universitaire labo's dienen zij een bepaald verschijnsel op
interdisciplinaire wijze experimenteel te onderzoeken.

Dit verschijnsel zelf behoort niet noodzakelijk tot het leerplan van het secundair onderwijs. Het kadert wel in het huidig, actueel wetenschappelijk onderzoek.

BONUS?

Via de olympiade wil men ook jongeren uit de E.U. met elkaar in contact brengen.

Zo kunnen zij ervaringen met elkaar uitwisselen en zich een idee vormen van de onderwijsstructuren in de andere landen van de E.U.

Tijdens de olympiadeweek worden vaak
vriendschapsbanden voor het leven gesmeed!

Stacks Image 3534
Stacks Image 3537
Stacks Image 3540

IS DIT IETS VOOR JOU?

Daar zijn we van overtuigd! Maar net zoals een deelnemer aan de olympische spelen moet voldoen aan een reeks selectiecriteria, moet ook jij een selectieprocedure doorlopen en aan volgende drie voorwaarden voldoen:

Stacks Image 3557

Je mag pas 17 jaar worden tijdens het jaar van de EUSO. Een deelnemer aan de EUSO kan dus nooit ouder dan 17 jaar zijn.

Stacks Image 3562

Je moet tijdens het jaar dat aan de EUSO voorafgaat een zilveren of een gouden medaille behalen voor de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) of een laureaat zijn van de tweede ronde van de VBO, VCO of VFO.

Stacks Image 3567

Je moet eerste, tweede of derde eindigen tijdens de Vlaamse selectieproef voor de EUSO.

DE OLYMPIADEWEEK

De EUSO duurt een week en gaat door tijdens de maand april en/of mei. Naast de eigenlijke competitie - die twee halve dagen beslaat - wordt er ook voorzien in een hele reeks socio-culturele activiteiten. Een idee hiervan krijg je via de rubriek 'Vorige olympiades' of via het beeldmateriaal op onze 'Album'-pagina.

Stacks Image 3584

DE EIGENLIJKE WEDSTRIJD

Over het verschijnsel dat je moet onderzoeken krijg je een tekst, die je snel moeten kunnen verwerken en waarmee je tevens uitleg krijgt over de theoretische achtergrond.

Dan ga je aan de slag. Binnen de ploeg zijn taakverdeling, teamgeest en organisatie van wezenlijk belang om de opdrachten tot een goed einde te brengen.

Het accent van deze olympiade ligt niet zozeer op theoretische voorkennis, maar eerder op vaardigheden zoals snel en accuraat informatie verwerken, het nauwkeurig manipuleren van apparatuur en het nauwgezet uitvoeren en registreren van metingen.

Van jou wordt verwacht dat je kan
  • metingen rekenkundig en grafisch verwerken.
  • verbanden zien.
  • grafieken interpreteren en besluiten trekken.

Tegenslagen bij experimenten horen hier ook bij. Zo ervaar je wat het is om een echte wetenschapper te zijn…
Stacks Image 3598