LOADING


SELECTIEPROCEDURE


Belangrijk!

De selectieproeven voor de EUSO gaan steeds door in het jaar vóór de EUSO, maar wel in twee verschillende schooljaren. Dit komt doordat de eerste selectieronde gekoppeld is aan de JON (Junior Olympiade Natuurwetenschappen). Zo gaat voor EUSO 2019 de eerste selectieronde door tijdens het tweede semester van het schooljaar 2017-2018 en de finale tijdens het eerste semester van het schooljaar 2018-2019.
EUSO 2019 

SELECTIE EUSO 2019

VOOR WIE?
Stacks Image 5433

Deelnemers aan de selectieproef mogen pas 17 jaar worden in 2019.

Deelname is dus voorbehouden aan leerlingen die geboren zijn in 2002 of later.

PRESELECTIE
Stacks Image 5444

De eerste ronde bestaat uit een deelname in 2018 aan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) en/of een deelname aan de Vlaamse Biologie Olympiade (VBO), de Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) of de Vlaamse Fysica Olympiade (VFO).

FINALE

Tot de finale, die doorgaat aan de VUB in de tweede helft van oktober 2018, worden enkel de laureaten van de voorselectie toegelaten.

Dit zijn respectievelijk:

Stacks Image 5459

De 5 winnaars van een gouden medaille + de 10 winnaars van een zilveren medaille voor JON 2018.

Stacks Image 5469

De best geplaatste laureaten van de tweede ronde van de VBO 2018, de VCO 2018 en de VFO 2018, die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde (geboren in 2002 of later) en die op het ogenblik van de EUSO nog leerling zijn in het S.O.

Wat houdt de finale juist in?

Tijdens de finale worden de kandidaten gedurende een volledige dag getest op hun theoretische kennis van biologie, chemie en fysica, en op hun praktische vaardigheden voor deze drie wetenschappen.

De drie kandidaten, die de beste score behalen vormen het Vlaamse team, dat samen met een Franstalig team België mag vertegenwoordigen op de EUSO 2019 in Lissabon (Portugal).

Een idee van de theorievragen, zoals die kunnen gesteld worden tijdens de finale,
vind je HIER.

Leerstofonderdelen die tijdens de finale kunnen aan bod komen

Het merendeel van de theoretische vragen heeft betrekking op leerstofonderdelen die verondersteld worden gekend te zijn op het ogenblik van de proef. Er zitten echter ook niet-leerstofgebonden vragen tussen die, mits wat gezond verstand, toch kunnen opgelost worden.

Wij zijn er ons van bewust, dat de leerplannen voor het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs nogal uiteenlopen, zodat wij ons bij het opstellen van de vragen voor het theoretisch gedeelte laten leiden door de

EUSO 2020 

SELECTIE EUSO 2020

VOOR WIE?
Stacks Image 5296

Deelnemers aan de selectieproef mogen pas 17 jaar worden in 2020.

Deelname is dus voorbehouden aan leerlingen die geboren zijn in 2003 of later.

PRESELECTIE
Stacks Image 5307

De eerste ronde bestaat uit een deelname in 2019 aan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) en/of een deelname aan de Vlaamse Biologie Olympiade (VBO), de Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) of de Vlaamse Fysica Olympiade (VFO).

FINALE

Tot de finale, die doorgaat aan de VUB in de tweede helft van oktober 2019, worden enkel de laureaten van de voorselectie toegelaten.

Dit zijn respectievelijk:

Stacks Image 5322

De winnaars van een gouden medaille of van een zilveren medaille voor JON 2019.

Stacks Image 5332

De best geplaatste laureaten van de tweede ronde van de VBO 2019, de VCO 2019 en de VFO 2019, die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde (geboren in 2003 of later) en die op het ogenblik van de EUSO nog leerling zijn in het S.O.

Wat houdt de finale juist in?

Tijdens de finale worden de kandidaten gedurende een volledige dag getest op hun theoretische kennis van biologie, chemie en fysica, en op hun praktische vaardigheden voor deze drie wetenschappen.

De drie kandidaten, die de beste score behalen vormen het Vlaamse team, dat samen met een Franstalig team België mag vertegenwoordigen op de EUSO 2020 in Slovakije.

Een idee van de theorievragen, zoals die kunnen gesteld worden tijdens de finale,
vind je HIER.

Leerstofonderdelen die tijdens de finale kunnen aan bod komen

Het merendeel van de theoretische vragen heeft betrekking op leerstofonderdelen die verondersteld worden gekend te zijn op het ogenblik van de proef. Er zitten echter ook niet-leerstofgebonden vragen tussen die, mits wat gezond verstand, toch kunnen opgelost worden.

Wij zijn er ons van bewust, dat de leerplannen voor het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs nogal uiteenlopen, zodat wij ons bij het opstellen van de vragen voor het theoretisch gedeelte laten leiden door de

ORGANISATIE 
De selectie van het Vlaamse team is een gezamenlijk initiatief van
Stacks Image 5382

Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie - vzw

Stacks Image 5387

Vereniging Leraars Wetenschappen - vzw

Stacks Image 5392

Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging - vzw

en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.
Stacks Image 5401