VLAAMS EUSO-COMITÉ

De Vlaamse selectieproeven voor de EUSO en de organisatie van de deelname aan de olympiade zijn een initiatief van drie verenigingen: de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV-vzw), de Vereniging Leraars Wetenschappen (VELEWE-vzw) en de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie (VOB-vzw).

De praktische organisatie berust bij het Vlaams EUSO-comité, dat samengesteld is uit leden van deze drie verenigingen + één of meerdere externe medewerkers.

Het comité wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie, een initiatief van de Vlaamse overheid.

De leden van het comité zijn

Marc BEDDEGENOODTS
Erepedagogisch begeleider fysica (GO)
Erevoorzitter VeLeWe-vzw

Etienne GEERINCK
Ereleraar S.O. biologie en chemie

Bernadette HENDRICKX
Ereleraar S.O. fysica
Voorzitter VeLeWe-vzw

Pierre LAMMENS
Ereleraar/docent chemie

Victor RASQUIN
Coördinator EUSO-België
Ereleraar/docent biologie - chemie - fysica
Lid uitgebreid bestuur VOB-vzw

Emiel VAN DAMME
Ereleraar S.O. biologie en chemie
Penningmeester VOB-vzw / EUSO-Vlaanderen

Roosje VAN DEN DRIESSCHE
Leraar S.O. fysica
Bestuurslid VeLeWe-vzw

Katrien STRUBBE
Voorzitter sectie onderwijs en opleidingen - KVCV

Marleen VAN STRYDONCK
Voorzitter VOB-vzw
Erelector biologie lerarenopleiding Artesis Hogeschool Antwerpen

Stacks Image 1222